Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycinkę drzew? Część II

Udostępnij na:  

 

W drugim odcinku poradnika przybliżę Ci sytuacje w których wymagane jest zezwolenie na wycięcie danego drzewa. Jeśli rozważasz tego typu działania zapoznaj się z regulacjami prawnymi dotyczącymi tej materii, ponieważ dzięki temu unikniesz wydawania pieniędzy na mandaty i kary administracyjne.

W pierwszej części poradnika naświetliłem Ci sytuacje w których nie musisz posiadać zezwolenia na wycięcie drzew. Każdy inny przypadek oznacza, iż takowy dokument musi stać się Twoją własnością zanim przystąpisz do prac. Zazwyczaj należy wystąpić do miejscowego reprezentanta władzy samorządowej właściwego dla lokalizacji danej posesji. Pamiętaj, iż stosowny dokument musisz uzyskać przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką.

Co do zasady, aby uzyskać pozwolenie, należy we wniosku o nie zawrzeć:

– dane osobowe zawierające dokładną informację ko jest właścicielem gruntu, na terenie którego znajduje się dane drzewo,

– tytuł własności potwierdzający uprawnienia do gospodarowania na danym terenie,

– sprecyzowanie drzewa o które chodzi – określenie jego wieku, gatunku oraz obwodu pnia 130 centymetrów ponad powierzchnia gruntu,

– przyczynę wycinki,

– termin usunięcia drzewa,

– mapka zawierająca pozycję drzew i krzewów względem granic posesji.

Na tej p[odstawie organ właściwy do podjęcia decyzji wyznaczy wysokość opłaty administracyjnej za wycięcie. Jeśli drzewo rozdziela się poniżej 130 centymetrów każdy z pni należy liczyć osobno. Opłata za wycięcie metra kwadratowego krzewów jest stała i wynosi 200 złotych.

Jeśli drzewa zagrażają życiu bądź zdrowie albo obumarły bez winy właściciela posesji opłaty nie nalicza się. Jeśli pozwolenie jest wydawane osobie fizycznej wówczas nie będzie również naliczana opłata. Wycinanie drzew bez pozwolenia skutkuje zazwyczaj karą finansową. Jej wysokość to zazwyczaj trzykrotność opłaty za wycinkę określone na podstawie gatunku oraz obwodu pnia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.